Maneo JS logotype basic

JS Maneo

Chov starokladrubských vraníků Jezdecké stáje Maneo započal František Ošťádal v roce 1999. Zakladatelkami chovu byly klisny Farola-9 (matka našeho plemenníka Solo Farola XXX) a  JM 3852 Mangora. Agendu chovu postupně převzala Františkova manželka Gabriela. V průběhu let se chov rozšířil až na současných více než 30 koní.

Hlavní základna chovu se nachází v nádherném údolí Bílého potoka na Maršovském mlýně. Odchov probíhá na přilehlých pastvinách v okolí Maršova.

Koně ve sportovním výcviku a koně připravující se na výkonnostní zkoušky jsou ustájeni v Maršově. Tato stáj disponuje venkovní jízdárnou s kvalitním povrchem, krytou kruhovkou a rozlehlými výběhy.