Maneo JS logotype basic

Kmeny starokladrubských koní

 

 

 

Díky sofistikovanému systému pojmenovávání starokladrubských koní lze jednotlivce snadno přiřadit do jeho kmenu a tudíž odvodit i jeho předky.

Původ starokladrubského koně je možno vysledovat zpět k zakladatelům kmenů, které daly jména současně existujícím otcovským kmenům:

Zakladatelé čistokrevných klasických
kmenů starokladrubských koní:

zlate_podtrzitko
Jméno BARVA ROK NAROZENÍ PLEMENO PŮVOD
Generale bělouš 1787 Starokladrubské Slovensko (Skopčany)
Generalissimus bělouš 1797 Starokladrubské Slovensko (Skopčany)
Sacramoso vraník 1800 Starokladrubské Morava (Kroměříž)
Napoleone vraník 1845 italskošpanělské Itálie (Řím)
Solo vraník 1927 Starokladrubské Hřebčín Kladruby nad Labem
Favory plavák 1779 Starokladrubské Hřebčín Kladruby nad Labem

Zakladatelé čistokrevných neklasických
kmenů starokladrubských koní:

Jméno BARVA ROK NAROZENÍ PLEMENO PŮVOD
Siglavi Pakra vraník 1946 lipické Chorvatsko (Dakovo)
Romke vraník 1966 fríské Nizozemsko
Rudolfo bělouš 1968 lusitano Portugalsko

Současná populace starokladrubských koní je rozdělena na 5 čistokrevných klasických kmenů a 3 čistokrevné neklasické

kmeny, z nichž jsou Generale, Favory a Rudolfo bělouši, Solo, Siglavi Pakra a Romke vraníci a Generalissimus a Sacramoso se vyskytují v obou barevných variantách. Čistokrevný klasický kmen Napoleone zanikl v roce 1922.

Vraníci

zlate_podtrzitko

Vraníci stejně jako bělouši se původně chovali také ve dvou kmenech – Napoleone a Sacramoso. Kmen Sacramoso založili dva hřebci stejného jména, z nichž jeden, narozený v roce 1799, byl přivezen z arcibiskupského hřebčína Ries v Solnohradech. Druhý hřebec se narodil v roce 1800 a pocházel z hřebčína v Kroměříži, který patřil olomouckému arcibiskupovi.

Linie Sacramoso, po hřebci Sacramoso solnohradský (nar. 1799) zanikla roku 1861, linie založená Sacramosem olomouckým (nar. 1800) se dochovala až do současnosti. Linie Napoleone zanikla v roce 1922, kdy bylo stádo vraníků prakticky zrušeno a plemeníci i klisny rozprodáni.

 

Současný chov je založen na čtyřech základních liniích – Sacramoso, Solo, Siglavi Pakra a Romke. Plemenné klisny jsou zařazeny do 13 rodin.

 

Od roku 1996 je populace starokladrubských koní uzavřena přílivu krve jiných plemen koní, jelikož kromě chovu v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, je i v privátních chovech dostatek kvalitních plemenných jedinců. Soukromé chovatele najdeme i v zahraničí, především v Polsku, v německy mluvících zemích, ale i v USA nebo Asii.

Plemenné chovy

zlate_podtrzitko

Plemenným hřebcem může být pouze jedinec pocházející z rodičů zapsaných do plemenné knihy starokladrubských koní. Otcové a otcové matek v přímé mateřské linii do 5. generace předků, v rodokmenech plemenných hřebců, přísluší k PK starokladrubských koní. Plemenným hřebcem může být pouze bělouš nebo vraník.

Nezbytnou podmínkou pro zapsání hřebce do PK je absolvování a úspěšné složení zkoušek výkonnosti, přičemž známka za typ, exteriér, výkonnost a mechaniku pohybu musí být minimálně 7 bodů.

Hřebci, kteří jsou ohodnoceni za typ, exteriér, výkonnost a mechaniku pohybu nižší známkou než 7 bodů, mohou obdržet výjimku do prověření jejich potomstva v případě, že se jedná o jedince, jejichž rodokmenová hodnota bude pro další využití v chovu nezbytná.

Plemennou klisnou může být pouze klisna pocházející z rodičů zapsaných do plemenné knihy starokladrubských koní. Podmínkou pro zapsání klisen do hlavního oddílu plemenné knihy (HPK a PK) a přípravného oddílu (1.PPK) je absolvování zkoušek výkonnosti.

Hlavní plemenná kniha (HPK)

Do HPK mohou být zapsány klisny pocházející z rodičů zapsaných do plemenné knihy starokladrubských koní. Otcové a otcové matek v přímé mateřské linii do 5. generace předků, v rodokmenech chovných klisen, přísluší k PK starokladrubských koní.

Klisny musí absolvovat předepsané zkoušky výkonnosti. Individuální hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu klisny musí dosáhnout minimálně 7 bodů, přičemž individuální hodnocení ostatních užitkových znaků nesmí být nižší než 5 bodů.

Pojmenovávání koní

zlate_podtrzitko

Plemenní hřebci

Jméno dostane hřebec při zařazení do chovu. Je složeno ze jména kmene, tj. otcovské linie na 1. místě, jména matky hřebce na 2. místě a z římského čísla tzv. “kmenového čísla” označujícího pořadí hřebce v otcovské linii na 3. místě. Římská čísla, tj. “kmenová čísla” linií chovných hřebců jsou přidělována od I do L. Po přidělení “kmenového čísla” L, začíná číselná řada od I. Je-li jméno kmene složeno ze dvou jmen, uvádí se druhé jméno pouze velkým písmenem (např. Siglavi Pakra Favorina I = Siglavi P. Favorina I).

Mladí hřebci

Jméno dostane hřebec po narození nebo při označování a popisu hříběte pod matkou. Je složeno ze jména kmene, tj. otcovské linie na 1. místě, jména matky na 2. místě, římského čísla, tj. “kmenového čísla” otce na 3. místě, pomlčky a arabského čísla, označujícího pořadové číslo hříběte po otci.

Mladé a plemenné klisny

Jména jsou tvořena v souladu s kulturně historickými aspekty vzniku a vývoje plemene a nově zapisovaným klisnám jsou přidělována a schvalována organizací, která je nositelem PK. Plemenná kniha vede seznam jmen pro nově registrované klisny v členění podle rodin. Jméno dostane klisna po narození nebo při označování a popisu hříběte pod matkou. Počáteční písmeno je shodné se jménem matky (rodiny).